PROGRAM KORUNOVAČNÝCH SLÁVNOSTÍ 2022

Tohoročné korunovačné slávnosti si pripomenú korunováciu MÁRIE TERÉZIE.

V minulom roku bolo 280. výročie jej korunovácie, ktoré sme si kvôli pandémii nemohli pripomenúť, preto sme sa rozhodli si pripomenúť jej výročie korunovácie v tomto roku.

25. jún 2022 - sobota

16.00 Obrad korunovácie Márie Terézie 

vstup voľný

Hviezdoslavovo námestie 

16.45 Pasovanie rytierov Rádu zlatej ostrohy

Hviezdoslavovo  námestie

17.00 Korunovačná prísaha

Hviezdoslavovo  námestie


SPRIEVODNÝ PROGRAM


24.-26. jún 2022 - piatok-sobota-nedeľa

10.00 – 22.00 „GALÉRIA - Korunovačná Bratislava v tieni tureckého polmesiaca" - výstava

Výstava voskových figurín približuje islamské ťaženie do strednej Európy na konci 17. storočia s cieľom dobyť Viedeň. V tomto dejinnom príbehu má svoje nezastupiteľné miesto i významný Slovák, ostrihomský arcibiskup a vicekráľ Uhorska – Juraj Pohronec Slepčiansky (Szelepcheny), ktorý za svoju pomoc obliehanému mestu získal od cisára Leopolda I. titul: Záchranca Viedne. K ďalším významným aktérom doby patria cisár Leopold (starý otec Márie Terézie), veliteľ cisárskych vojsk Karol Lotrinský (starý otec manžela Márie Terézie), poľský kráľ Ján III. Sobieski a veľkovezír osmanských vojsk Kara Mustafa, ktorý bol za svoj neúspech popravený.

Vstup voľný – Hviezdoslavovo námestie.

Komentované prehliadky zabezpečuje: autor a organizátor výstavy Miroslav Vetrík 

Výstava je vhodná aj pre školské exkurzie predovšetkým pre žiakov bratislavských škôl v rámci spoznávania histórie svojho mesta. 

Na výstave sa budú dať získať aj korunovačné žetóny a korunovačné medaile z predchádzajúcich ročníkov Korunovačných slávností, ktorých autorka je akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová a boli vyrazené v mincovni v Kremnici. 

 

10.00 – 22.00 Korunovačný jarmok dobových remesiel

Hviezdoslavovo námestie

 

Zmena programu vyhradená. Uvedené časy sú orientačné. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie môže zrušiť.

 

V tomto termíne sa na Hviezdoslavom námestí súbežne koná ďalšie podujatie:

Dolce vitaj - taliansky festival na Slovensku