Korunovačná medaila kráľa Maximiliána

Korunovačná medaila kráľa Maximiliána bola vyhotovená pri príležitosti prvých Korunovačných slávností v roku 2003.

Autor medaile: Akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová

Medaila bola vyrazená v mincovni v Kremnici.

Veľkosť: 60 mm

Averez: Kráľ Maximilián na korunovačnom pahorku ako švihá mečom na všetky svetové strany, čím sľubuje brániť celistvosť krajiny.

V pozadí Bratislavský hrad

Znak Slovenskej republiky vyjadruje, že sa hlásime k naším slávnym dejinám

Nadpis: MAXIMILIAN • D • G • ROM • HVNG • BOEM • REX

(Maximilián D (Deo - z Božej) G (gratiae - milosti) ROM (rímsky - t.j. nemecký) HVNG (uhorský) BOEM (český) REX (kráľ).

Pred svojou korunováciou za uhorského kráľa absolvoval korunováciu za rímskeho i za českého kráľa. 

tum jeho korunovácie: 8. sept. 1563

Reverz: Erb Bratislavy ako slobodného kráľovského mesta, ktoré dostalo od cisára Žigmunda Luxemburského. Nad erbom je uhorská koruna ako znamenie, že Bratislava je korunovačné mesto.

Nadpis: KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI   BRATISLAVA - STARÉ MESTO 2003. Podujatie v roku 2003 sa pripravovalo v súčinnosti s Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto.

Pod polovytiahnutou mestskou bránou sa nachádza značka Mincovne Kremnica a cv ako podpis akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej

Cena: 39 EUR

Kúpou tohto výrobku podporujete projekt KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI

ĎAKUJEME.

 

 

 

Korunovačná medaila kráľovnej Márie Španielskej

Korunovačná medaila kráľovnej Márie Španielskej bola vyhotovená pri príležitosti druhých Korunovačných slávností v roku 2004.

Autor medaile: Akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová

Medaila bola vyrazená v mincovni v Kremnici.

Veľkosť: 60 mm

Averez: Kľačiaca Mária - dcéra cisára a španielskeho kráľa Karla V. prijíma uhorskú korunu od ostrihomského arcibiskupa Mikuláša Oláha.

Nadpis: REGINA HUNGARIAE • PRINCEPS HISPANIAE • ARCIDUX AUSTRIAE

Meno: MARIA  Dátum korunovácie: 9. SEPT. 1563

Reverz: Nový erb Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Pod ním uhorská koruna ako vyjadrenie, že Bratislava je korunovačným mestom.

Nadpis: KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI 2004

BRATISLAVA STARÉ MESTO 

Cena: 39 EUR

Kúpou tohto suveníru podporujete podujatie KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI

Ďakujeme

 

 

Korunovačná medaila kráľa Rudolfa

Korunovačná medaila kráľa Rudolfa I. bola vyhotovená pri príležitosti tretích Korunovačných slávností v roku 2005.

Autor medaile: Akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová

Medaila bola vyrazená v mincovni v Kremnici.

Veľkosť: 60 mm

Averez:Poprsie kráľa Rudolfa s uhorskou korunou na hlave a korunovačnom plášti. Po pravej strane je erb Uhorského kráľovstva s Rudolfovou cisárskou korunou, ktorá sa stala neskoršie symbolom rakúskeho cisárstva po zániku Svätej rímskej ríše nemeckého národa. .

Po ľavej strane je značka Mincovne Kremnica a autorská značka akademickej sochárky Cvengrošovej.

Nadpis:  RVDOLPHVS • II • D • G • R • I • S • A • G • H • BO • REX + 25. SEPT. 1572

Reverz: Erb Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a korunovačný sprievod

Nadpis: STARÉ MESTO BRATISLAVA 2005

KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI

433. VÝROČIE KORUNOVÁCIE RUDOLFA II.

Cena: 39 EUR

Kúpou korunovačnej medaile Rudolfa II. podporujete podujatie KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI

ĎAKUJEME

 

 

 

Korunovačná medaila kráľa Mateja II.

Korunovačná medaila kráľa Mateja II. bola vyhotovená pri príležitosti štvrtých Korunovačných slávností v roku 2005.

Autor medaile: Akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová

Medaila bola vyrazená v mincovni v Kremnici.

Veľkosť: 60 mm

Averez: Kráľ Matej II. s korunovačnými insígniami: korunou, plášťom, jablkom, žezlom a mečom.

Nadpis: MATTHIAS • D • G • R • I • S • A • G • H • B • REX

Matej D (Dei - z Božej) • G  (Gratiae - milosti) • R (Rex - kráľ) • I (Imperator - cisár) • S (Semper - vždy) • A (Augustus - vznešený) • G (Germaniae - nemecký) • H (Hungariae - uhorský) • B (Bohemiae - český) • REX (kráľ)  

Naspodu je značka cv - autorská značka akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej

Reverz: Korunovačný chrám - Dóm sv. Martina. Pod ním je erb Bratislavy a na úpnom spodku je značka Mincovne Kremnica. Na vrchole sa týči uhorská koruna ako symbolika korunovačného mesta. 

Nadpis: BRATISLAVA • STARÉ MESTO • KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI 2006

Dátum korunovácie Mateja za uhorského kráľa bol 19. NOV. 1608

Cena: 39 EUR

Kúpou tohto suveníra podporujete KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI

ĎAKUJEME

 

 

Korunovačná medaila kráľovnej Anny Tirolskej

Korunovačná medaila kráľovnej Anny Tirolskej bola vyhotovená pri príležitosti piatych Korunovačných slávností v roku 2007.

Autor medaile: Akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová

Medaila bola vyrazená v mincovni v Kremnici.

Veľkosť: 60 mm

Averez:Kráľovná Anna Tirolská. 

Nadpis:ANNA D • G • R • I • H • B • REG • DV • M

Reverz: Korunovačný koč, za ktorým je autorská značka cv - p. Cvengrošovej. 

Medzi hradom a kočom je značka Mincovni v Kremnici a nad kočom dátum korunovácie Anny Tirolskej - 23.3.1613.

Nadpis: PRESBVRG + BRATISLAVA + POSONIVM 

KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI V STAROM MESTE 2007 

Cena: 39 EUR

Kúpou Korunovačnej medaile Anny Tirolskej podporujete podujatie KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI

ĎAKUJEME

 

 

Korunovačná medaila kráľa Ferdinanda II.

Korunovačná medaila kráľa Maximiliána bola vyhotovená pri príležitosti šiestych Korunovačných slávností v roku 2007.

Autor medaile: Akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová

Medaila bola vyrazená v mincovni v Kremnici.

Veľkosť: 60 mm

Averez: Postava kráľa Ferdinand so zlatým rúnom a uhorskou korunou a žezlom.

Nadpis: FERDINAND • D • G • RO • I • S • AVG • GER • HV • BOH • REX 

 

Preklad: Ferdinand D (Dei - z Božej) • G (Gratiae - milosti) • RO (ROmanus - rímsky) • I (Imperátor - cisár) • S (Semper - vždy) • AVG (Augustus - vznešený) • GER (Germaniae - nemecký) • HV (Hungariae - uhorský) • BOH (Bohemiae - český) • REX (kráľ)

Vedľa koruny je po ľavej strane je značka autorky akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej a rok 2007.

Reverz:Bratislavský hrad zo začiatku 17. storočia zo severnej strany.

Nadpis: FERDINAND II

Dátum korunovácie: 1. VII. 1618

KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI  BRATISLAVA 2008

Cena: 39 EUR

Kúpou tejto korunovačnej medaile podporujete podujatie KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI

ĎAKUJEME

 

Korunovačná medaila kráľovnej Márie Anny

Korunovačná medaila kráľovnej Márie Anny bola vyhotovená pri príležitosti siedmych Korunovačných slávností v roku 2009.

Autor medaile: Akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová

Medaila bola vyrazená v mincovni v Kremnici.

Veľkosť: 60 mm

Averez: Postava kráľovnej Márie Anny - dcéry španielskeho kráľa Filipa III. Po ľavej strane koruna Svätej rímskej ríše nemeckého národa a po pravej strane cisárska koruna, pod ktorou sa nachádza autorská značka akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej.

Nadpis: MARIA ANNA D • G • R • IMPERATRIX • G • B • H • REGINA

Dátum korunovácie: 14. FEB. 1638

Medaila bola vyhotovená už v roku 2008 pre Korunovačné slávnosti 2009.

Reverz: Uhorská koruna, ktorá je umiestnená na Dóme sv. Martina.

Nadpis: PRESSPOREK, POSONIUM, BRATISLAVA

KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI 2009

Cena: 39 EUR

Kúpou korunovačnej medaile Anny Tirolskej podporujete podujatie KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI 

ĎAKUJEME

Korunovačná medaila kráľa Leopolda I.

Korunovačná medaila kráľa Leopolda I. bola vyhotovená pri príležitosti jedenástych Korunovačných slávností v roku 2013.

Autor medaile: Akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová

Medaila bola vyrazená v mincovni v Kremnici.

Veľkosť: 60 mm

Averez: Kľačiaci Leopold prijíma uhorskú korunu od biskupov. Bratislavský hrad ako kráľovská rezidencia - pod ním rok 2013. Na pravej strane korunovačný chrám sv. Martina - pod ním cv - autorská značka akademickej sochárky Cvengrošovej.

 

Dátum korunovácie: 27. VI. 1655

Nadpis: PRESSBURG  POSONIUM a medzi nimi erb korunovačného mesta Bratislavy

Reverz: Výjav bitky o Viedeň 12. septembra 1683, kedy po takmer 2 mesačnom obliehaní mesta boli Osmanské vojská porazené kresťanskými vojskami. Na pravej strane silueta viedenského Dómu sv. Štefana, vedľa ktorej je značka Mincovne Kremnica.

Panna Mária stojí na polmesiaci. Keď sa pápež Inocent XI. dozvedel o víťazstve kresťanských vojsk a že vojaci bojovali s medailami Panny Márie, ktoré obrancom nechal vyraziť ostrihomský arcibiskup slovenského pôvodu Juraj Slepčiansky a že poľskí vojaci mali na svojich zástavach našité meno Panny Márie, rozhodol, že 12. september budete sviatok MENA PANNY MÁRIE, ktorý platí pre celú katolícku Cirkev do dnešných dní. To je aj dôvod, prečo majú Márie v tento deň meniny.

Nadpis: KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI BRATISLAVA

Dátum korunovácie: 23. JÚN 2013

Cena: 39 EUR

Kúpou korunovačnej medaile kráľa Leopolda podporujete podujatie KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI.

ĎAKUJEME.

 

Korunovačná medaila kráľa Jozefa I.

Korunovačná medaila kráľa Jozefa I. bola vyhotovená pri príležitosti dvanástych Korunovačných slávností v roku 2014.

Autor medaile: Akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová

Medaila bola vyrazená v mincovni v Kremnici.

Veľkosť: 60 mm

Averez: Poprsie 9-ročného kráľa Jozefa I.

Nadpis: IOSEPHVS I • XLVI REX HVNGARIAE + 9. XII. 1687

Prekald: Jozef I. - 46. kráľ Uhorska - dátum korunovácie: 9. december 1687

Reverz: Malý kráľ Jozef s uhorskými magnátmi v korunovačnom sprievode

Nadpis: KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI - 21.VI.BRATISLAVA 2014 

Medzi týmito nápismi sú autorské značky Ľudmily Cvengrošovej (na ľavej strane) a mincovne Kremnica (na pravej strane)

Cena: 39 EUR

Kúpou korunovačnej medaile kráľa Jozefa I. podporujete podujatie KORUNOVAČNÉ SLáVNOSTI.

ĎAKUJEME. 

 

 

 

Korunovačná medaila Márie Terézie

Replika korunovačnej medaile kráľovnej Márie Terézie. Bola vyhotovená v roku 2014. 

Autor medaile: Akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová podľa korunovačnej medaile od Mathiasa Donnera. (Jeho brat Georg Rafael Donner bol sochár a v Dóme sv. Martina vyhotovil oltár, ktorého dominantnou sochou bola jazdecká socha sv. Martina na koni ako sa delí o svoj plášť so žobrákom).

Medaila bola vyrazená v mincovni v Kremnici.

Veľkosť: 60 mm, bronz

Averez: Poprsie kráľovnej Márie Terézie.

Nápis: MARIA THERESIA AUGUSTA a podpis M. DONNER

Reverz: Mária Terézia na koni na korunovačnom pahorku ako švihá mečom na všetky svetové strany a tým sľubuje brániť celistvosť krajiny pred všetkými nepriateľmi. V pozadí je veduta Bratislavy - Bratislavský hrad a Dóm sv. Martina.

Nápis: APOSTOLICI REGNI HONORIFICENTIA.

Nápis pod vedutou: UNCTIO REGIA POSON 

XXV IUN MDCCXLI

Na hradnom kopci je rok 2014. Pod chvostom je drobným napísané cv - ako podpis p. Cvengrošovej. Pod sedlom je čabraka, na ktorej je znak Mincovne Kremnica.

Cena: 39 EUR

Kúpou tohto suveníru podporujete projekt Korunovačné slávnosti.