Bratislava - znovu korunovačné mesto?

Bratislava - znovu korunovačné mesto?

Bratislava - znovu korunovačné mesto?

Uplynula už dostatočne dlhá doba, aby sa mesto na Dunaji prihlásilo k svojej najslávnejšej korunovačnej histórií, ktorá ho radí medzi výnimočné mestá vo svete? Alebo budeme znovu čakať na vytvorenie nejakého nového sloganu typu: Malé veľké mesto - Little big city - za ktorým sa dajú schovať takmer všetky mestá sveta? 

Progresívne vedenie Bratislavy pokračuje v korunovačnej zlodejine

Pred tromi rokmi si ma vedenie Bratislavy zavolalo na magistrát a oznámilo mi, že mi ďakujú, že som oživil tradíciu Korunovačných slávností, ktoré organizujem od roku 2003, ale že to už budú robiť tentokrát oni a bezo mňa. Ohradil som sa voči tomu. Ale nepomohlo. Celé mesto olepili plagátmi Korunovačné slávnosti a neštítili sa zneužiť ani naše logo Občianskeho združenia Korunovačná Bratislava.

Zneužívať náš názov podujatia – Korunovačné slávnosti prestali až potom, ako ich naši právnici upozornili na protiprávnosť konania. Stačilo k tomu veľmi málo: V roku 2011 totiž naše občianske združenie podpísalo zmluvu o spolupráci s Hlavným mestom  SR Bratislavou, kde som vložil preambulu, v ktorej bolo uvedené, že hlavné mesto berie na vedomie, že jediným a výlučným organizátorom podujatia Korunovačné slávnosti je naše občianske združenie.   

Obštrukcie voči nám však neskončili. Napríklad nepovolili nám korunovačný sprievod ulicami, ktoré spravujú. Toto nepovolenie nám malo byť (aj bolo) oznámené oznamovacou zásielkou až po podujatí. Čiže bez povolenia by mestskí policajti korunovačný sprievod hneď na začiatku rozpustili. Korunovačný sprievod sme preto zorganizovali ako kultúrnu demonštráciu odvolávajúc sa na svoje ústavné práva.

Názov Korunovačné slávnosti sa mestu pod vedením primátora Iva Nesrovnala nepodarilo ukradnúť a preto zmenili jeho názov ako Korunovačné dni. Vraj Vetrík si nemôže privlastňovať históriu Korunovačných slávností, že táto história patrí všetkým.

Neprivlastňujem si históriu. Práve naopak, bol by som rád, aby ľudia poznali históriu, pretože cez poznávanie svojich dejín sa vytvára a posilňuje vzťah k svojmu národu, posilňuje sa vzťah k svojmu mestu, v ktorom žijeme. Z histórie sa dá veľa naučiť, aby sme neopakovali chyby našich predkov.

Takisto nemám záujem brániť vedeniu mesta prihlásiť sa ku korunovačnej tradícii. Ale nech použije inú formu, ako túto tému stvárniť. Mesto má dostatok mestských inštitúcií s patričným rozpočtom. Čo bráni mestskej galérii alebo múzeu urobiť nejakú zaujímavú výstavu ku korunováciám? Prečo opakujú napr. korunovačný sprievod? A aký význam má korunovačný sprievod bez obradu korunovácie? Veď je to logický nezmysel. To je ako keby ste chceli uvariť hovädzí guláš bez hovädziny.

V minulom roku si Bratislavčania v komunálnych voľbách zvolili zmenu. Prišlo nové vedenie. Absolvoval som s nimi dve stretnutia. Bolo mi oznámené, že rešpektujú moje podujatie Korunovačné slávnosti a radi by to spojili s Korunovačnými dňami, ktoré pripravujú a v ktorých hodlajú pokračovať. Opýtal som sa, že akú majú dramaturgiu? Že ešte nevedia, že na dramaturgii ešte pracujú. A či vedia finančne podporiť Korunovačné slávnosti? Že nie, iba marketingovo. Poďakoval som sa a porúčal.

22.-24. júna 2019 som zorganizoval 17. ročník Korunovačných slávností, pri ktorých sme si pripomenuli korunováciu Márie Ludoviky. Bez finančnej podpory Hlavného mesta Bratislavy i bez finančnej podpory Starého Mesta.

V týchto dňoch som sa dozvedel, že 13.-15. septembra 2019 hlavné mesto Bratislava organizuje Korunovačné dni. Čo na to dodať? V mojom prípade žiadna zmena neprišla. Progresívne vedenie Bratislavy pokračuje v zlodejine predchádzajúceho vedenia. Deti komunistov pokračujú v šľapajách svojich otcov, ktorí ukradli ľuďom pôdu, znárodnili ich malé a drobné firmy a podniky. Dnes tu komunistov máme znovu, ale v novom dúhovom šate. Ako v minulosti zneužili robotníkov na svoje ciele, tak teraz si našli sexuálnu menšinu. Poučme sa z histórie. Ona je totiž učiteľkou života.     

Pred obradom korunovácie si nastupujúci panovník vypočul od arcibiskupa, aby sa zo všetkých síl usiloval o spravodlivosť, pretože bez spravodlivosti neobstojí žiadne kráľovstvo na zemi. Toto posolstvo mi dáva silu, aby som neprestal bojovať. Organizujem Korunovačné slávnosti aj preto, aby sme nastavili zrkadlo ľuďom, ktorí sa hrabú do verejných funkcií. A k spravodlivosti patrí i nekradnúť. Tieto slová pri Korunovačných dňoch budúci víkend asi nezaznejú. Škoda.

S úctou

Miroslav Vetrík

Autor a organizátor Korunovačných slávností