KORUNOVÁCIA MÁRIE TERÉZIE

Obrazy korunovácie Márie Terézie sa nachádzajú v bývalom paláci uhorskej kancelárie v blízkosti Hofburgu. V súčasnosti palác slúži ako sídlo veľvyslanectva Maďarska vo Viedni. Obrazy namaľovali maliari Franz Messmer a Wenzel Pohl, ktorí boli zo školy slávneho dvorného maliara Maytensa. Za namaľované fresky zaplatila maliarom samotná cisárovna Mária Terézia v roku 1770.  

1. Príchod Márie Terézie na uhorskú hranicu 

2. Korunovácia Márie Terézie v Dome sv. Martina

3. Mária Terézia sa modlí k Panne Márii na františkánskom námestí pred marianskym stĺpom

4. Pasovanie rytierov Rádu zlatej ostrohy vo františkánskom kostole

5. Korunovačná prísaha pred kostolom Milosrdných bratov

6. Korunovačný pahorok

7. Mária Terézia ukazuje uhorským stavom svojho pol ročného syna Jozefa a prosí ich o pomoc v jej zápase o dedičstvo - 11. september 1741 - Vitam et sanquinem